Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 84

Wstęp do prawoznawstwa

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Bartosz Wojciechowski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2975

, o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka) co do istoty sprawy (merytoryczne) - kończące postępowanie w sprawie...

Historia państwa i prawa - pytania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1813

(rozrysk) - postępowanie z urzędu przez sędziego, który zbierał dowody winy i wyrokował, za Piotra...

Zakres stosowania egzekucji w admnistracji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

to czynimy to w drodze postępowania administracyjnego np. o stwierdzenie nieważności, albo o wznowienie...

Pytanie z odp. 3

Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

przeprowadzenia postępowania karnego należy na uzasadniony wniosek tej osoby przeprowadzić dowody znajdujące...