Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 82

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 980

postępowania oraz uchwala statut określający wewnętrzną organizację Biura Trybunału; wygaśnięcie mandatu...

Konstrukcja procesu karnego-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1967

postępowania należy jednak dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą...

Quasi- strony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

a. w postępowaniu przygotowawczym- jest osobą niebędącą stroną ( kpk milczy ) b. w postępowaniu sądowym...

Wstępna kontrola aktu oskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

- dotyczące postępowania z rzeczami i 231- 233- depozyt sądowy ), uwzględniając potrzebę zabezpieczenia...

Strony, zastępcy, pomocnicy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

się postępowanie. Postępowanie toczy się na zasadzie kontradyktoryjności. Prawo rzymskie nie wykształciło...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686

)pisemne porozumienie - regulowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawierane pomiędzy...