Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 78

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

kodeksu postępowania cywilnego uznające sądownictwo polubowne ze zezwalające na poddanie określonych...

Sędziowie.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

: "Ślubuję uroczyście, sumiennie wypełniać obowiązki aplikanta sądowego, w postępowaniu kierować się zasadami...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne...

Podstawy teoretyczne prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

zarządzenia; - wykładnia legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego...