Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 68

Prawo karne - kasacja - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Mirosława Melezini
  • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe (art. 519 * 1 k.p.k.). Wydaje ją tylko Sąd...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Mirosława Melezini
  • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

w sprawie oskarżenia prywatnego albo w postępowaniu sądowym w sprawie o wykroczenie, składa oświadczenie...