Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 66

Terminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 483

przed sądami administracyjnymi ponieważ tego rodzaju postanowienie jako kończące postępowanie w sprawie podlega...

Rozprawa administracyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

36. Rozprawa adm. Postępowania wyjaśniającego są 2 rozprawa albo postępowanie gabinetowe...

Systemy bankowe - windykacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

postępowania egzekucyjnego banku administracyjnego lub sądowego), przypominającego o uregulowaniu zobowiązania...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2457

legalizmu (związania przepisami prawa). W mniejszym stopniu niż postępowanie sądowe chroni prawa obywatela...

Procedury kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

z procedurami. Stosowanie prawa, czyli wydawanie decyzji - postępowanie administracyjne Postępowanie, procedura...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

prowadzącym konkretne postępowanie administracyjne. Kompetencję szczególną do prowadzenia konkretnej sprawy...