Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 65

Systemy ewidencyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi...

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi inne akty...

Odwołanie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. 5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane...

Powództwo wzajemne - rozprawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

→ postępowanie rozpoznawcze procesowy zwykłe jedyne kompletnie uregulowane przez kpc → stosuje się je odpowiednio...