Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 107

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, pracy, gospodarczy. W Warszawie...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

); zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw...

Prawo imigracyjne i status cudzoziemców

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

i Protokołu Nowojorskiego. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek złożony osobiście...

Wymogi pism procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

przed wszczęciem postępowania sądowego -gdy strona wytacza powództwo to stronie przeciwnej przysługuje zarzut...

Oskarżony-opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

także do podejrzanego ( Art. 71 §3 ). Przepisy dotyczące oskarżonego w postępowaniu sądowym stosuje się też odpowiednio...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

organizacji aparatu państwowego procedurę administracyjną (postępowanie administracyjne) - normy dotyczące...

Prawo egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

? W jakim typie postępowania sądowego występuje strona powodowa i pozwana? Który dokument inicjuje...