Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 100

Właściwość sądu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

i obowiązki procesowe, które w postępowaniu przed sądami powszechnymi przysługują sądowi rejonowemu. wojskowe...

Wstep do prawa

 • Politechnika Koszalińska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2009

czyli obywatela. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji która rozstrzyga sprawę co do istoty...

DZIAŁ XI postępowanie główne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

także wszystkim innym stronom, co jest przejawem kontradyktoryjności postępowania sądowego. → dowody a poparcie...

Skutki upadłości likwidacyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

postępowania singularne; spór dotyczy składnika wchodzącego do masy upadłościowej → sądowe postępowanie...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

że: na wniosek sądu lub prokuratury - gdy przeciwko obywatelowi toczy się postępowanie sądowe); utrata ważności...