Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 69

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2457

legalizmu (związania przepisami prawa). W mniejszym stopniu niż postępowanie sądowe chroni prawa obywatela...

Orzeczenie - ustawa 3 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego...

Proces rzymski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

obok sądownictwa królewskiego. Proces rzymski to ogół norm regulujących sposób postępowania w sprawach sądowych...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

również zasady przymusowej realizacji orzeczeń wydanych w toku postępowania sądowego (szerzej na temat prawa...

Materialne i formalne gwarancje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

w postępowaniu administracyjnym i sądowym 3.Gwarancje społeczne i normalne - są to instytucje społeczne i stany...