Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 68

Wykład 2 z podstaw prawa

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Sylwia Morawska
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1442

na ubez­pieczenie społeczne. Egzekucję sądową reguluje Kodeks postępowania cywilnego, a egzekucję administracyjną...

Administracja publiczna - komplet wykładów

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Małgorzata Myśliwiec
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1967

. Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym. Środki prawne-jest to prawna możliwość...

Stosowanie prawa- Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7000

; -sądowe stosowanie prawa to proces bardzo złożony: organy sądowe, administracyjne Sądowy tryb stosowania...

Precedensy - omówienie zagadnienia.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Jakub Walczyk
  • System prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Postępowanie karne Bordessa i inni (orzeczenie wstępne) 1. Fizyczny transfer środków pieniężnych podlega...

Pytanie z odp. 5

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, stanowi podstawę do wznowienia postępowania na zasadach...