Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 90

Księga Elbląska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1505

Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej - zwana...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Na organie spoczywa obowiązek...

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta...

Przygotowanie do rozprawy głównej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY GŁÓWNEJ ( Rozdział 41, Art. 348- 354 ) Przejście postępowania do fazy...

Materialne i formalne gwarancje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

w postępowaniu administracyjnym i sądowym 3.Gwarancje społeczne i normalne - są to instytucje społeczne i stany...

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 959

postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, pracy (sąd pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy...

Modele skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

trwania postępowania o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który ma sporządzić skargę konstytucyjną...