Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 87

Prawo administracyjne - ogólnie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

, oświatowe, prawo pomocy społecznej). prawo procesowe (postępowanie sądowo- administracyjne) nazywane...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi...

Pełnomocnictwo

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2870

w art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że organ administracji...

Rozprawa i jej przygotowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

procesu, dochodzą do skutku pod kontrolą sądu, znaczenie nie ogranicza się do postępowania sądowego...

Postępowanie karne- test 19

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 903

przygotowawczym są ujawniane na żądanie prokuratora; w postępowaniu sądowym są ujawniane na żądanie sądu...

Postępowanie przed sądem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

powszechności sądowego postępowania odwoławczego od decyzji organu rentowego. Odwołanie od każdej decyzji...