Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 83

Skutki zawieszenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

, brak zdolności sądowej   Ad 3. W toku postępowania mogą zajść przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie...

Postępowanie zwyczajne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

do przeprowadzenia postępowania sądowego, a dwie do przeprowadzenia egzekucji. W rozstrzyganiu sporów posługiwano...

Kontrola - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

się do właściwego organu adm publ o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, pr udziału...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Romul
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2338

określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę...

Schemat procesu karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

Postępowanie karne Schemat procesu publiczno skargowego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. wyrok...

Postępowanie mediacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

przez stronę. Postępowaniem takim kieruje jeden sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego...