Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 75

Sądy powszechne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

, o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, cywilnych podlegających...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

dotyczących należności z tyułu grzywien, kar pieniężnych, opłąt sądowych i kosztów postępowania...

Przeciwdziałania monopolom na rynku

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • dr Marcin Kuczma
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596

bowiem zaskarżeniu przez wniesienie odwołania do Sądu Administracyjnego. Postępowanie sądowe toczy się wg przepisów...

Koszty egzekucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

egz.w adm.) - opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO: proces pierwszej instancji (proces właściwy) proces drugiej instancji (postępowanie...