Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 67

Czynności procesowe- techniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

postępowania sądowego. W sprawach szczególnie pilnych możliwe jest wezwanie telegraficzne, telefoniczne...

Filozofia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1057

prawo to zespół norm postępowania generalnych i abstrakcyjnych, pochodzących od państwa...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1484

prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3017

); zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw...

Podstawy prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

egzekucji Adjudykacyjny - formalne postępowanie sądowe, najdłuższa, najdroższa i najgorsza metoda...