Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 247

Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

, gdy zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania, o zatrzymaniu niezwłocznie...

DZIAŁ XI postępowanie główne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

aktu oskarżenia → według obowiązującego Kodeksu postępowania karnego przewód sądowy rozpoczyna...

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

zobowiązania przy wykorzystaniu przymusu (postępowanie egzekucyjne) Roszczenie o wykonanie zobowiązania...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 602
Wyświetleń: 994

bardzo sztywne, zarówno pod względem treści, jak i postępowania sądowego, ramy prawne. Należało więc znaleźć...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje...