Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 245

Odwołanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

administracyjnego. Jeżeli odwołanie jest terminowe i dopuszczalne organ przeprowadza postępowanie wyjaśniające...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Administracja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3857

jest takie, ze nie potrzebuje kodeksów postępowania! (ale jaja!) Prawo UE to nie jest klasyczne prawo między narodowe...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

dotyczącego postępowania upadłościowego i naprawczego; DYREKTYWA jest najbardziej charakterystycznym, swoistym...

Czynności procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

rozprawy. PISMA PROCESOWE 125 - 130 Są to pisma wnoszone przez strony czy uczestników postępowania do sądu...

Organizacja wyborów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

) postępowanie sprawdzające prawdziwość oświadczeń lustracyjnych. wybory do Senatu - kandydatów zgłaszają partie...

Organizacja wyborów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2870

) postępowanie sprawdzające prawdziwość oświadczeń lustracyjnych. wybory do Senatu - kandydatów zgłaszają partie...