Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 245

Odwołanie-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

administracyjnego. Jeżeli odwołanie jest terminowe i dopuszczalne organ przeprowadza postępowanie wyjaśniające...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  • Administracja
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3738

jest takie, ze nie potrzebuje kodeksów postępowania! (ale jaja!) Prawo UE to nie jest klasyczne prawo między narodowe...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Agnieszka Zaremba
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

dotyczącego postępowania upadłościowego i naprawczego; DYREKTYWA jest najbardziej charakterystycznym, swoistym...

Czynności procesowe - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

rozprawy. PISMA PROCESOWE 125 - 130 Są to pisma wnoszone przez strony czy uczestników postępowania do sądu...

Organizacja wyborów.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

) postępowanie sprawdzające prawdziwość oświadczeń lustracyjnych. wybory do Senatu - kandydatów zgłaszają partie...

Organizacja wyborów

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2814

) postępowanie sprawdzające prawdziwość oświadczeń lustracyjnych. wybory do Senatu - kandydatów zgłaszają partie...