Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 234

Właściwość - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Barbara Krupa
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

. do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym Art. 19 k.p.a. Organy...

Zasada domniemania niewinności-wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

zaskarżone orzeczenie, jeżeli:  10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

w sprawach administracyjnych → dot. wszelkiego postępowania adm. (w tym karno-adm.) oraz nie podlega...