Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 233

Historia administracji - Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

został wyparty przez proces kognicyjny oraz regułą stała się wieloinstancyjność postępowania sądowego (hierarchia...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Piotr Sadowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

, przez nie postępowania dowodowego, skargi z całego państwa spływały do trybunału administracyjnego w Wiedniu...

Ustawa Prawo Prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

; w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych. 5...

Pytania na kolokwium z prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

po przeprowadzeniu prawem przepisanego postępowania. Celem aktu administracyjnego jest wywołanie skutków prawnych...

Wyrok zaoczny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

na dalszy bieg postępowania: Wydanie wyroku zaocznego wiąże się z pasywnością pozwanego czyli jego postawą...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

.   Wartości - zasadnicze przeświadczenia, że określone postępowanie lub ostateczny cel życia są osobiście...