Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 232

Głosy stron-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Głosy stron 12. następnie przewodniczący udziela głosu stronom i innym uczestnikom postępowania...

Zmiana powództwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

. UWAGA! Zmiana powództwa jest niedopuszczalna w postępowaniu apelacyjnym. ...

Ugoda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

albo zmierzającą do obejścia prawa. W postępowaniu w sprawach gospodarczych zakres sądowej kontroli ugody częściowo...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

- skierowane na drogę postępowania sądowego w celu ich wyegzekwowania; 3) kryterium podmiotowe: n. od odbiorcy...

Podział prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

. W całokształcie norm pk wyodrębniamy: 1. prawo karne procesowe (inaczej postępowanie karne lub procedura karna...