Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 226

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

prawnych decyzja administracyjna - wiążące rozstrzygnięcie w formie aktu prawnego w postępowaniu...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 7945

państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub wspólnot europejskich oraz postępowania w sprawach karnych...

Sądy powszechne - Sąd rejonowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

, referendarze, asystenci sędziego, kuratorzy, pracownicy administracyjni (urzędnicy) oraz pracownicy obsługi...

Kwestia dobrowolności mediacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony...

Państwo rzymskie - okres królewski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

nieobecności konsula sprawował jego funkcje w Rzymie rozstrzygał w postępowaniu in iure- czy w danym przypadku...

Metapolityka- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1785

,trybach postępowania,preferowanych instrumentach polityki, lub w przypadku braku decyzji. • Działania...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1813

o postępowaniu windykacyjnym jest już odpowiedzialny za zawinione przez niego pogorszenie rzeczy posiadanej...