Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 225

Służba Cywilna - Korpus Służby Cywilnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Nauka administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3577

(kodeks postępowania adm.) organem adm. rządowej, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom; biegłym powołanym w toku postępowania...

Systematyka prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

polskiego do prawa międzynarodowego stworzyłoby mocne oparcie organom administracyjnym i sądowym, stosującym...

Psychologiczna teoria Leona Petrażyckiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa Wstęp do nauki prawa i moralności Teoria prawa...

Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

możliwości wpływania na postępowanie w adm. 1919 r. Finlandia, 1952 r. Norwegia, 1953 r. Dania, 4 podstawowe...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

Konstytucji lub z upoważnienia ustawowego, zawierający normy postępowania o charakterze generalnym...