Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 220

Czynności administracyjno-prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

generalnymi aktami są rozporządzenia, określają metody postępowania np. każdy kto - to… następną pozycję...

Zasady postępowania dowodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy obiektywnej (77§1) - obowiązek organu adm. publ...

Kontrola aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

- zgodność z prawem; „jak jest”; postępowanie organów + stanowienie prawa  Praworządność - przestrzeganie...

Prawo - pytania(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, akty lub czynności w zakresie administracji...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2023

karnego oraz postępowania sądowego; nieliczne normy prawa cywilnego, spadkowego czy sąsiedzkiego. Cechą...

Typy więzi - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Kontrola administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

administracyjnego. Np. kontrola parlamentarna, kontrola sądowa. KONTROLA NIEZORGANIZOWANA /SPOŁECZNA / OBYWATELSKA...

ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu jest minister właściwy do spraw...