Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 219

Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

osób, które wszczęły postępowanie. Procedura Jedyny podmiot upoważniony to sąd krajowy (gdy orzeka...

Kodeks karny wykonawczy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

, w którego okręgu skazany przebywa. § 3. Jeżeli postępowanie sądowe dotyczy skazanego pozbawionego wolności...

Wstęp do prawoznawstwa

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7175

- dzięki tym regułom „działa” prawo - wymierzanie sankcji - procedury postępowania przed organami i sądami...

Test UOKIK

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Dobaczewska
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1785

prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje: komisja przetargowa kierownik...