Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 218

Rodzaje reform administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

w układzie podporządkowania wobec organów stopnia wyższego w ramach postępowania administracyjnego...

Organizacja sądów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

zamiejscowe SR do rozpoznawania w szczególności spraw cywilnych podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu...

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

karnym. warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary - nakaz próby określonego...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

ustrojowe + prawo postępowania Prawo sądowe - prawo postępowanie dotyczące sądów (KPC i KPK) prawo: z punktu...

Rozstrzygnięcie sądu w I instancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

umarza ) 2. wyrok umarzający postępowanie ( Art. 414 ) - po rozpoczęciu przewodu sądowego stwierdzono...

Administracja niezespolona 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1491

nie mogą dot. istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji adm.; wojewoda ma prawo żądania wszczęcia postępowania...