Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 208

Odpowiedzialność odszkodowawcza - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1610

współżycia społecznego oraz ustalonych norm postępowania normy prawnej zawartej w konstytucyjnych źródłach...

Komornik sądowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach...

Funkcje prawa - Kontrola zachowań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2051

władczy i jest wiążąca dla stron oraz może być przymusowo wyegzekwowana Tryb adjudykacyjny - postępowanie...

Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4403

: tam gdzie jest odesłanie do ustawy nie oznacza, że nie można takiego przepisu stosować bezpośrednio, postępowanie karne...

Spółka partnerska - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 742

też funkcję państwa w postępowaniu egzekucyjnym) Spółka partnerska jest spółką osobową, ale wykazuje pewne...