Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 206

Doręczanie decyzji procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

i - nie byli ono obecni w posiedzeniu lub - nie byli oni obecni przy ogłoszeniu decyzji procesowej 2. postępowanie sądowe...

Zaprzeczenie i zarzuty.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

lub nieistnienia stosunku prawnego; zarzuty formalne (procesowe) - skierowane przeciwko samemu biegowi postępowania...

Administracyjno-prawny status obywatela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1932

: o ile przeciw komuś toczy się postępowanie karne lub gdy ciążą na kimś obowiązki alimentacyjne. Nabycie...

Doręczenia wg KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1309

, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: wystąpił do organu administracyjnego o doręczenie (za pomocą...

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1771

i materialnego. Prawo procesowe, proceduralne dzieli się na: prawo o ogólnym postępowaniu administracyjnym...

Nadzór nad samorządem terytorialnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

czy w konkretnym przypadku naruszenie prawa jest istotne czy nie należy do organu nadzoru. Wszczynając postępowanie...