Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 203

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1722

w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) (art. 5 § 2 pkt 3). Akt administracyjny zaliczany...

System polityczny RP - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1547

, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym...

Pojęcie organu ochrony prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

dzielą się na : 1. Rozstrzygające/ orzekające/ jurysdykcyjne/ judykacyjne Organy sądowe Quasi - sądowe...

Tworzenie stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

, do postępowania jako zainteresowany. Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia...

Zasada bezpośredniości-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 6797

postępowania Sądowemu rozpatrzeniu podlegają sprawy o charaktere cywilny, karnym, administracyjnym. - jednostka...