Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 201

Inicjatywa ludowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

na tym, że określona prawnie liczba osób może wszcząć postępowanie administracyjne (ustawodawcze); inicjatywa...

Procedura wywłaszczeniowa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

właściciela) wszczynane jest wywłaszczenie(z urzędu lub na wniosek gminy) 3. Rozpoczęcie postępowania...

Monarchia stanowa- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

postępowanie w sprawach cywilnych i karnych - wzór dla praktyki świeckiej Sądy duchowne wdzierały...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aneta Jakubiak-Mirończuk
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

prawnych decyzja administracyjna - wiążące rozstrzygnięcie w formie aktu prawnego w postępowaniu...