Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 192

Zasady w postępowaniu egzekucyjnym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

Zasady w postępowaniu egzekucyjnym Do postępowania egzekucyjnego w administracji mają pomocnicze...

Zasada nieingerencji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

się od wykonania jurysdykcji w postępowaniu sądowym przeciwko innemu państwu - państwo może wyraźnie wyrazić zgodę...

Orzecznictwo jako źródło prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

skomplikowane, że wymaga zasadniczej wykładni ustawy. Zawiesza wtedy postępowanie i występuje do SN z zapytaniem...

Prawo handlowe-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Rejestrze Sądowym - KRS- ze względu na tryb postępowania rejestrowego dotyczący przedsiębiorców przy czym...

Proces formułkowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1729

przed niesprawiedliwym zasądzeniem. Postępowanie in iure. Postępowanie sądowe rozpoczynało się od prywatnego wezwania...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

czy środowisku, chociaż nie uznawana za wiążącą przez organy państwowe, reguła postępowania pełni rolę posiłkową...