Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 186

Prawo i postępowanie karne skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6111

o postępowaniu w sprawach nieletnich. Organy, które wykryły czyn muszą dać odpowiedni znak sądowi rodzinnemu...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2079

ustrojowe + prawo postępowania Prawo sądowe - prawo postępowanie dotyczące sądów (KPC i KPK) prawo: z punktu...

Weryfikacja postanowień w toku instancji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

uprawnienie to przyznają uczestnikom postępowania (świadkowie, biegli, osoby trzecie), którzy posiadają...

Czynności organu egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2625

formalnej tytułu wykonawczego wszczęcie postępowania ≠ wszczęcie egzekucji admin. -organ egzekucyjny...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

” → bardzo łatwo ograniczyć zdolność prawną za pomocą ustaw jak i na drodze postępowania administracyjnego (w ZSRR...

Ponaglenie organu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

podatkowego lub opieszałością jego działania. Ponaglenie przysługuje stronie postępowania, jeżeli sprawa...