Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 172

Oskarżyciel prywatny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

pokrzywdzonego postępowania prywatnoskargowego przez pokrzywdzonego tym samym czynem, w terminie- do rozpoczęcia...

Oskarżyciel publiczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

procesu ( dominus litis ) 3. w postępowaniu sądowym- traci taką rolę - może odstąpić od oskarżenia...

Postępowanie przygotowawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

materiał o podejrzanym ma służyć organom procesowym w toku całego postępowania, a zwłaszcza sądowi...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji. Sąd...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4543

, których znaczenie polega na wyznaczaniu postępowania, które cechują się funkcją przypisującą postępowanie. Zaleta...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

że: na wniosek sądu lub prokuratury - gdy przeciwko obywatelowi toczy się postępowanie sądowe); utrata ważności...

Istota kary w prawie karnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

w ramach humanitarnego postępowania z człowiekiem. Stopień szkodliwości czynu: Na podstawie przesłanki winy...

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy...