Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 167

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

się z postępowaniem sądowym, w którym podmiot prawa poszukuje ochrony prawa podmiotowego. Na sprawiedliwość formalną...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1988

oskarżenia do sądu a następnie akty te popierają w trakcie postępowania sądowego 4. Pokrzywdzony - ofiara...

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

kodeksu postępowania cywilnego uznające sądownictwo polubowne ze zezwalające na poddanie określonych...

Organy wyższego stopnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

- minister właściwy ds. administracji wskazuje inne SKO. Rozdział 6. Strona. Postępowanie administracyjne...

Prawo-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arkadiusz Wowerka
 • Prawo
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2121

 Prawo-to normy postępowania wydane lub usankcjonowane przez państwo i  zabezpieczone przymusem...

Wznowienie postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

SN ) 4. względnie suspensywny Przesłanki wznowienia I. postępowanie sądowe zakończyło się prawomocnym...

Prawo imigracyjne i status cudzoziemców

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

i Protokołu Nowojorskiego. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek złożony osobiście...