Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 159

Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: domniemania prawne zasada res iudicata pro veritate...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4795

możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od osób do tego zobowiązanych...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

i bezpieczeństwo trzeci filar - współpraca sądowa i spraw wewnętrznych (policja, przekazywanie informacji dot...

Granice działek- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1071

lub zniszczonych znaków granicznych bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

. Orzeczenia wydawane są po rozprawie w języku używanym jako język postępowania. Jeden z języków państw...

Czynności procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2590

ale tylko wtedy gdy chodzi o zarzuty odnoszące się do nieważności postępowania, np: zarzut braku drogi sądowej, zarzut braku...