Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 154

DŁUG GRUNTOWY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

osobistymi. ZASPOKOJENIE UPRAWNIONEGO: Zasada: wg przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wyjątek...

HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533

w dwóch drogach: a) Zasada: Art. 75- następuje wg przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Umowa...

Zagadnienia wstępne - pojęcie,tryb

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

się w dwóch odmiennych od siebie sytuacjach: a. bez zawieszenia postępowania, co może nastąpić z dwóch...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

postępowania (art. 35 § 2 i § 3 Kpa - terminy załatwiania spraw administracyjnych) - art. 35 § 3 Kpa - bieg...

Wykład - Organy sądownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

, postępowanie co najmniej dwuinstancyjne. Trybunał konstytucyjny: sąd konstytucyjny, sądzi prawo, orzeka...