Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 150

Protokoły i adnotacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2079

i adnotacje. PROTOKÓŁ: Organ adm. pub. sporządza zwięzły PROTOKÓŁ z każdej czynności postępowania, mającej...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

postępowania, w szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości...

Załatwianie sporów międzynarodowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

sporów wyłącznie metodami pokojowymi  KNZ uznaje ten obowiązek za podstawową zasadę postępowania...

Struktura sądownictwa w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

sądowe nie pokrywał się z podziałem adm państwa na województwa i powiaty. W 1936 było 548 sądów grodzkich...

Tryby nadzwyczajne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

z instytucją: -wznowienia postępowania i -stwierdzenia nieważności; Nie każda więc decyzja wadliwa pociąga...