Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 144

Prawo opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • A. Narkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. 3...

Kurator Sądowy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1799

, sumiennie i rzetelnie, w postępowaniu kierować się zasadami etyki zawodowej, mając na względzie dobro...

Prawne formy jednostronne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

postępowania administracyjnego. Przepisy wskazują, że organ administracji publicznej załatwia sprawę...

Postępowanie odrębne w procesie cywilnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5712

I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy: o Zdolność procesową i sądową...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 3444

były skupione w jednym ręku - oskarżony nie był stroną w procesie a jedynie przedmiotem postępowania sądowego...

Ustawy samorządowe

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

. 565, Nr 78, poz. 682. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wykładnia...