Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 139

Notatki(2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym...

Immunitet suwerenny państwa - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

jurysdykcji sądów innego państwa. Skorzystanie przez państwo obce w toku postępowania sądowego z zarzutu...

Prawo administracyjne - pojęcia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3668

. postępowanie kontrolne NIK- ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie, dokonanie oceny, określa się w roczny...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
  • Propedeutyka prawa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2555

legalizmu (związania przepisami prawa). W mniejszym stopniu niż postępowanie sądowe chroni prawa obywatela...