Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 128

Zdolność postulacyjna.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

, mimo że środek ten będzie rozpoznany przez sąd najwyższy. Wyjątki w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych...

Decyzje Prezesa UOKiK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1841

, że są one wydawane przez organ administracyjny oraz fakt, że postępowanie ma również charakter administracyjny. Kary...

Ocena wymogu dokonywania uzgodnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

aktem normatywnym powszechnie obowiązującym, a postępowaniem o wydanie indywidualnej decyzji adm-ej...

Egzekucja z ruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach...

Podstawowe pojęcia z prawa

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Paweł Czapliński
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3038

przedmiotowym to jest ogół norm. NORMA - dopuszczalny zakres czegoś. Typy norm: OBYCZAJOWA - zasady postępowania...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5439

. Obok postępowania sądowego dużą rolę odgrywała pomoc własna pokrzywdzonego. W monarchii patrymonialnej sąd...