Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 127

Przewód sądowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1183

jest karnoprocesowym odpowiednikiem litis contestatio ( wdania się w meritum sprawy ) w postępowaniu cwyilnym...

Przewód sądowy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

postępowania przeprowadza się właściwe post. dow., na które składa się szereg czynności dowodowych...

Krajowy rejestr sądowy

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1995

nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzona przeciwko nim egzekucję sądową...

Zasada domniemania niewinności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Formy realizacji → oskarżony nie musi udowadniać, że jest niewinny, → organy prowadzące postępowanie...

Rzecznicy interesu społecznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

". Przesłanki ( Art. 90 ) 1. w postępowaniu sądowym 2. zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego...

Odroczenie rozprawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

jest od rozstrzygnięcia wstępnego wydanego przez inny organ. FAZA ORZEKANIA: W postępowaniu administracyjnym są wydawane...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

(→ postępowanie administracyjne i → postępowanie sądowoadministracyjne), prawo cywilne procesowe (→ postępowanie...