Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 126

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

kończącego postępowanie sądowe, podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących...

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

państwowe, reguły postępowania. Prawo religijne - organ państwa uznaje za normy prawne pewne normy religijne...

Sądy - definicja i zadania sądów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

postępowania sądu pierwszej instancji i trafności wydanego orzeczenia. Zapewnia to uniknięcie ewentual- nych...

Zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

administracyjne konstytutywne (oświadczenia woli organów administracji państwowej wywołujące skutki prawne...

Rodzaje władzy według Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

podległych i są dostępne dla ogółu, a zatem powszechne oraz jawne. 1 deprywacja- postępowanie eksperymentalne...

Prawo egzekucyjne

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

ich wnoszenia. a) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

Prawo cywilne i pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

, wyroki sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami...