Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 108

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3437

decyzji. Postępowanie sądowo- administracyjne- toczy się przed Sądami Administracyjnymi, dotyczy spraw...

Prawo do skutecznego środka prawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

obowiązek zapewnienia skutecznego środka istnieje bez względu na to, czy postępowanie przed organem krajowym...

Oskarzyciel posilkowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

charakterze. Pokrzywdzony może w postępowaniu sądowym działać jako strona w charakterze oskarżyciela...

Zasady prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

, postępowanie sądowe ma te tezy aktu oskarżenia zweryfikować i w razie potwierdzenia w toku postępowania...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

ukształtowania sytuacji prawnej przez organ administracyjny. Czyli jeżeli organ chce wszcząć postępowanie...