Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 107

Skarga na przewlekłość postępowania.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowania sądowego bez nieuzasadnionej zwłoki. służy...

Zakres podmiotowy postępowania jurysdykcyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

do postępowania sądowo-administracyjnego właściwość może się zmieniać. Może się zmienić w toku I instancji...

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6041

. Jest to bardzo ważne ponieważ wyrok bez uzasadnienia w dalszym toku postępowania będzie odrzucony. Urząd gminy...