Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 106

Ugoda administracyjna - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

UGODA ADMINISTRACYJNA Jest to alternatywna w stosunku do decyzji forma zakończenia postępowania...

Zasada ustności i zasada bezpośredniości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

, a więc co do okoliczności faktycznych sprawy. Pełna realizacja zasady ustności w nowoczesnym postępowaniu, czy mówiąc węziej...

Postępowanie odwoławcze

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Zgodnie z Konstytucją każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń...