Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 100

Postępowanie administracyjne - test 4

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1302

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 5

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1162

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Przebieg rozprawy - omówienie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

lub umorzenia postępowania. Po wyjaśnieniu stanowiska stron może dojść do zawarcia ugody sądowej, przewodniczący...

Informacje dla osób składających skargę

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

postępowania w sprawie. 25. Pana/Pani sprawa będzie rozpoznana przez Trybunał bez pobierania opłat sądowych...