Posłanie - strona 16

Dworce kolejowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, pościel, środki sanitarne...

Platon - Uczta

 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2471

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PLATON UCZTA 1 Wstęp tłumacza Niepodobna z korzyścią i z przyjemnością należytą przeczytać Uczty Platoń...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

dlaczego przełożeni posłali go do Rzymu. Matka poleca bratu Tomasza Rinaldowi by sprowadził go do domu siłą. Porwali...

Domy pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,  pościel, zmienianą...

Historia Grecji - Filip II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2051

przeciwko Sparcie zwróciły się do niego miasta Peloponezu. Filip odpowiedział pozytywnie i posłał...

Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

socjalnych. np, pościel bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków...

Inkulturacja - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2065

-przede wszystkim od miejsca jego pracy - od warunków socjo-ekonomicznych do której został posłany - od stopnia dojrzałości...

Jarosław Iwaszkiewicz, opowiadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

do Zarudzia i wszystko wydaje [Fiłaret=zdrajca], każe służącemu posłać po Krzyżanowskiego (rosyjskiego...

Starożytna Grecja - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

się wyrobić w nich karność i poczucie wspólnoty. Spali na posłaniach z trzciny, przygotowanych własnoręcznie...