Pomoc psychologiczna - strona 11

Przemoc wobec kobiet

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

do pomocy psychologicznej i prawnej. Liczba schronisk dla maltretowanych kobiet nie zaspokaja istniejących...

Pomoc społeczna - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

pomocy psychologicznej i prawnej osobom, które znalazły się w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej. Pomoc...

Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 7567

Zagadnieniami poruszanymi w tejże pracy są: różne ujęcia pojęcia bezrobocia (definicje ekonomiczne, socjologiczne, psychologiczne), przyczyny powstania bezrobocia w Polsce, cechy bezrobocia, podstawowe pojęcia rodziny, funkcje wypełnia...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

wsparcie najbliższego otoczenia, a często profesjonalna pomoc psychologiczna. Ograniczenia pola kontaktów...

Zarzadzanie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

z nimi komunikowania się rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich udzielanie i przyjmowanie pomocy...

Poradnictwo

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

maksymalnej pomocy psychologicznej tzn. wkraczająca w strukturę całego życia jednostki . w tym właśnie celu...

Psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Maciek Michalak
 • Psychologia rehabilitacyjna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2226

motywacją do pomagania innym ludziom, grupom społecznym itd. 6. Dobra pomoc psychologiczna charakteryzuje...

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

!", - "Asertywność - a co to takiego?". Jadwiga Broniś psycholog, Kierownik Pracowni Pomocy Psychologicznej...