Polska w Unii Europejskiej - strona 336

Dług publiczny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Zaciągnięte kredyty...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

. Regulacje prawne rynku kapitałowego Polski jako kraju kandydującego do unii europejskiej. Dyrektywa...

Bezrobocie - zatrudnienie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3171

siły roboczej) w 12 krajach Unii Europejskiej przekroczył 10%, a w niektórych krajach tego ugrupowania...

Zagadnienia z edukacji ekologicznej

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Marcin Bocheński
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2744

Europejskie Centrum dla Rolnictwa Ekologicznego i turystyki oddział w Polsce Eko-Unia Federacja Zielonych GAJA...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

się bardziej na relacjach bilateralnych z poszczególnymi krajami europejskimi. Dopiero zmiany polityczne w okresie...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

, o silnej odrębności kulturowej) ● Dominującego jednego narodu o wysokim skladzie etnicznym np. Polska , Wlk...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

unikania podwójnego opodatkowania, normy Unii ce Europejskiej. - prawo rynku finansowego – nadzór nad dzia...