Polska w Unii Europejskiej - strona 320

Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

typowymi dla banków inwestycyjnych. Dlatego np. polscy autorzy, pisząc o bankach inwestycyjnych...

Realizacja projektu JRE, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

w życie przez instytucje wspólnotowe -unii Na podstawie prawa pierwotnego -musi być najpierw zapisane...

Opozycja wobec członkostwa w WE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

WE tylko do „żywotnych interesów” Zwiększenie roli PE i Rady Europejskiej Rozwijanie WPZiB Zacieśnianie współpracy...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron...