Polska w Unii Europejskiej - strona 309

Nowy model społeczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

już w Unii Europejskiej programami stabilizacji finansów publicznych. Cele w zakresie drugiego obszaru...

Polityka celna - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

przepisy prawa wspólnotowego zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej zasady...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1435

)  Umowy międzynarodowe (+ prawo europejskie)  Ustawy polskie (najważniejszy: kodeks cywilny z 1964...

Prawo finansowe- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

i europejskiego obszaru gospodarczego Nierezydent z kraju trzeciego - nie z UE i niestowarzyszony BIT - umowy...

Wykład - rząd emigracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

). Np. Rada Europy, Unia Afrykańska,NAFTA - ujęcie kontynentalne, ujęcie subregionalne - Unia Europejska...